Matematika a účetnictví v Českých Budějovicích a na Trhovosvinensku

MATEMATIKA pro SŠ, VOŠ, VŠ (JČU, VŠTE, VŠE, ...)

příprava k maturitě, přijímacím a opravným zkouškám: výrazy, rovnice, funkce, derivace, integrály, diferenciální rovnice, matice, determinanty, vektory, posloupnosti, kombinatorika, komplexní čísla, geometrie, analytická geometrie, základy finanční matematiky, lineární programování (simplexová metoda), matematika v angličtině pro JČU atd.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ pro SŠ

účtová osnova, účetní principy, účetní závěrka, výkazy (rozvaha, výsledovka), ukazatele, příklady z praxe

Není důležité,

že něco neumíme,

ale že se učíme.


Služby...

PRO KOHO

Studenty denního i dálkového studia. Případné mezery v základech matematiky nevadí, je to běžné.

KDE

Doučování probíhá buď u Vás v Českých Budějovicích nebo u Vás na Trhovosvinensku, nebo po dohodě u nás poblíž Trhových Svinů. Je možné také doučovat v některé klidnější kavárně v Českých Budějovicích (krátkodobě).

JAK DLOUHO

Jedna lekce trvá 1-3 hodiny (je možné např. hodinu a čtvrt, pak platíte poměrnou část). Hodinou se rozumí 60 minut. Počet hodin a intenzita výuky je individuální.

KDY

Doučuji zejména ve všední den i o prázdninách, výjimečně v sobotu - po dohodě.

CO S SEBOU

Školní sešit (u vysokoškoláků poznámky a/nebo skripta). Požadavky různých škol se liší a mění, proto potřebujeme vědět, co se učit.

Cvičný sešit (nebo zakládatelné papíry apod.) - je dobré mít dobré zápisy pro domácí studium i pro příští doučování

Kalkulačku - pokud si ji teprve pořizujete, je dobré tak udělat co nejdříve, je-li člověk na svou kalkulačku „zvyklý“, ušetří tím čas i stres

Další pomůcky jako ve škole (podle situace např. tabulky, rýsovací potřeby, barevné tužky) - platí totéž jako u kalkulačky

Peníze v hotovosti na zaplacení jedné lekce

CO ZDE NENAJDETE

Statistiku pro VŠ.

Vypracování úkolů a prací do školy.


Ceník


Ceny v Kč za 60 minut

Trhové Sviny včetně osad a u nás

200

č.Budějovice – celé město

250

Ostatní (Borovany, Ledenice, Ločenice ap.)

200 + 3 Kč za 1 km

Objednanou lekci je třeba zrušit alespoň 24 hodin předem, jinak se platí storno poplatek 100 Kč.Odkazy

Matematika pro ZŠ

1. Zlomky hravou formou (nejen pro základní školu): http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat07.htm

2. Jak porozumět vzorci pro povrch koule oloupáním pomeranče (v angličtině): https://www.youtube.com/watch?v=cAxHYFRx1Fs

3. Vzorec pro objem koule (velmi hravě, ale přesně!) https://www.youtube.com/watch?v=Hf59PtI4LCs

Matematika pro SŠ

1. Video – dělení mnohočlenu mnohočlenem: https://www.youtube.com/watch?v=4Z8QoTnsvCc

Matematika pro VŠ

1. Simplexová metoda – řešený příklad: http://www1.osu.cz/studium/mopv2/simplex/1_faze.htm

Různé

1. K čemu jsou komplexní čísla , k čemu je goniometrie , k čemu jsou posloupnosti a řady


O mně


Vystudovala jsem matematickou speciálku na gymnáziu v Jírovcově ulici v Č. Budějovicích, pak informatiku a účetnictví na VŠE v Praze, nedávno tzv. pedagogické minimum (doplňující pedagogické studium pro učitele SŠ).

Doučovala jsem nejdříve známé a zjistila, že mě to baví. Od roku 2007 doučuji na živnostenský list. Snažím se uvádět srozumitelné praktické příklady a ukazovat, „k čemu je to dobré“. Sleduji současné výzkumy v didaktice matematiky a mám za sebou řadu kurzů komunikačních dovedností.


Kontakt:

Ing. Gabriela Dostálková

Rankov 52

374 01 Trhové Sviny

Mob. 732 464 698

Tel. 386 321 617